• bg1

Gesondheid, veiligheid en omgewing

wer

Verantwoordelike sakegedrag en volhoubare ekonomiese groei was deel van DNA sedert XY Tower gevind is.

Vandag is volhoubare en ekonomiese ontwikkeling ons beginsels wat 'n integrale deel van ons missie en diens is en geformaliseer word deur ons stelselmatige werk. Ons glo dat 'n gepaste balans tussen ekonomiese ontwikkeling en omgewingsdoelwitte kan en moet word. Omgewingsdoelwitte en -doelstellings word vir ons ondernemings gestel, wat deur gereelde bestuurs- en toesighoudende optrede gekontroleer word, tesame met onafhanklike interne en derde party toesig. XY Tower glo en bevorder dat al ons werknemers verantwoordelik is vir die nakoming van omgewingsdoelwitte, -doelstellings en bestuursvereistes. Ons is toegewyd om 'n leier te wees in verantwoordelike HSE-bestuur in eweknie-maatskappye.

XY Tower is toegewyd aan die konsep dat alle ongelukke voorkombaar is en ons is verbind tot 'n nul-ongeluksbeleid. Om hierdie verbintenis te bereik en 'n kultuur van voortdurende verbetering van ons gesondheids- en omgewingspligte te bevorder, moet die volgende vereiste nagekom word:
Om onsself bewus te hou van en voldoen aan alle huidige en toekomstige wette en regulasies.

Pas strengere standaarde en prosedures toe in ons onderneming.
Gesondheid van werknemers is die belangrikste saak van die onderneming. XY Tower sorg vir veiligheid op werkplekke en alle werknemers moet in die werkswinkel in beskermende toerusting wees, terwyl die werknemer die veiligheidsproduksiekode streng moet volg.
Beskerm die omgewing deur lae vlakke van gegenereerde afval te handhaaf deur verskillende aktiwiteite, en verminder die verbruik van hulpbronne.
Identifiseer voortdurend die potensiële gebiede vir die verbetering van die HSE-bestuurstelsel en tref die nodige maatreëls om sulke verbeterings te implementeer.

wer1